TetherGuard® LeverLock™ Plate

3,990 ฿

TetherGuard® LeverLock™ Plate ช่วยให้คุณเชื่อมต่อสาย/ถอดสายเคเบิลกับกล้องได้อย่างง่ายดาย หรือจะเปลี่ยน Battery กล้องระหว่างใช้งานก็ไม่ต้องเสียเวลาถอด Plate ออกก่อน ทำให้ใช้งานได้อย่างคล่องตัว

การล็อคสายเคเบิลเข้ากับกล้องทำให้มั่นใจได้ถึงการเชื่อมต่อที่ปลอดภัย  ป้องกันพอร์ตและสายเคเบิลที่เชื่อมต่ออยู่กับกล้องจากความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการใช้งาน

2 in stock

SKU: TG-LLP Categories: ,