TetherBoost Pro USB 3.0 Core Controller

฿2,590.00

TetherBoost Pro USB 3.0 Core Controller ใช้เพื่อเพิ่มสัญญาณและกระแสไฟไปเลี้ยงสายให้ทำงานได้เสถียรภาพมากขึ้นหรือในกรณีที่ต่อสายยาว 5เมตรขึ้นไป

Category: