Air Direct Wireless Tethering System

฿13,500.00

อิสระของการถ่ายภาพที่ไร้สายกวนใจ ส่งภาพถ่ายจากกล้องขึ้นComputer ด้วยการเชื่อมต่อผ่านสัญญาณ Wireless

Category: