บริษัท คาปา ดิจิโฟโต้ จำกัด

5  อาคารฟอร์จูน ทาวน์ ชั้น 2  ห้อง 2022-2023

ถ.รัชดาภิเษก  แขวงดินแดง  เขตดินแดง

กรุงเทพฯ  10400

CAPA DIGIFOTO CO.,LTD.
5  Fortune Town Building 2Fl., Rm.2022-2023
Ratchadapisek Road, Dindang District
Bangkok 10400 Thailand

 

Tel. : 02-642-0421
Mobile : 087-107-5599
e-Mail : capa1996@hotmail.com